Polityka Prywatności

Sklep internetowy przetwarza dane osobowe w celu realizacji zamówienia na podstawie art.6 ust.1lit.b RODO i są one pozyskiwane od klientów całkowicie dobrowolnie, jednakże niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych uniemożliwi zawarcie umowy kupna -sprzedaży.

Administratorem danych osobowych jest PPHU PLUSIZE Agnieszka Marczuk 05-319 Cegłów, Pełczanka 144 NIP 822 103 74 31, tel. kontaktowy 509- 237-631.

Podane dane będą przetwarzane zgodnie z art.6 pkt. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Podane dane będą przechowywane przez czas nieokreślony ze względu na politykę rabatową i przygotowywanie ofert specjalnych w sklepie. Klient ma  prawo do dostępu  treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest PUODO.

PPHU PLUSIZE  Agnieszka Marczuk zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi osobowymi i nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym oraz należytego zabezpieczenia tych informacji przed dostępem wszelkich osób nieuprawnionych.

Przysługują Państwu następujące prawa:

• prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu Państwa danych w zakresie określonym w art. 15 RODO;

• zgodnie z art. 16 RODO – prawo do sprostowania dotyczących Państwa nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych;

• zgodnie z art. 17 RODO – prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) zapisanych u nas Państwa danych osobowych, o ile ich dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne: - do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji; - do wywiązania się z prawnego obowiązku; - z uwagi na względy interesu publicznego; - do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

• zgodnie z art. 18 RODO – prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, o ile: - prawidłowość danych osobowych jest przez Państwa kwestionowana; - przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się ich usunięciu; - nie potrzebujemy już danych osobowych, ale są one Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; - wnieśli Państwo sprzeciw na podstawie art. 21 wobec przetwarzania;

• zgodnie z art. 20 RODO – prawo do otrzymania dostarczonych nam Państwa danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przesłania ich innemu administratorowi („prawo do przenoszenia danych”);

• zgodnie z art. 77 RODO – prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Z reguły mogą się Państwo zwrócić w tej sprawie do organu nadzorczego w miejscu Państwa  Obowiązkowe zmiany Zmiany treści Zmiany techniczne Protokół z audytu http://plusize.sklep.pl/ 6 2. Ochrona i bezpieczeństwo danych osobowych zwykłego pobytu, miejsca pracy lub naszej siedziby przedsiębiorstwa.

W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania Państwa danych osobowych, sprostowania, blokowania lub usuwania danych, a także w celu odwołania udzielonych zgód lub wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystywania danych w celach określonych w niniejszej polityce prywatności, prosimy o kontakt z administratorem danych: kontakt@plusize.pl. Prawo do wniesienia sprzeciwu Jeżeli w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności przetwarzamy dane osobowe w celu zabezpieczenia naszych prawnie uzasadnionych interesów, wówczas mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych w takim celu – ze skutkiem na przyszłość. W przypadku przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, mogą Państwo zrealizować prawo do sprzeciwu w każdym czasie. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce w innych celach, przysługuje Państwu prawo do złożenia sprzeciwu jedynie z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji. Po skorzystaniu przez Państwa z prawa do sprzeciwu nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania i będą one nadrzędne wobec Państwa interesów i praw, lub gdy przetwarzanie danych ma służyć dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń. Powyższe nie obowiązuje, gdy przetwarzanie danych ma miejsce do celów marketingu bezpośredniego. W takim przypadku nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych do powyższego celu.

W sklepie internetowym istnieje możliwość zapisania się do newslettera, Państwa dane będą przetwarzane w celach marketingowych, a informacje handlowe dotyczące naszych produktów będą przekazywane drogą elektroniczną (e-mail) wyłącznie w przypadku, gdy wyraziliście Państwo zgodę na ich otrzymywanie (zapis do newslettera). Zgoda ta może zostać przez Państwa wycofana w każdym czasie poprzez wysłanie wiadomości na adres kontakt@plusize.pl  lub kliknięcie opcji wypisz się z newslettera.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel